De schilderijen van Bram Hermens
door de kunstenaar


Mijn schilderijen zijn evenals mijn tekeningen en grafisch werk als eclectisch te kenschetsen.
Rubenteske en aan de Hoog-Renaissance ontleende schilderkunstige uitgangspunten worden gekoppeld aan aan het heden ontleende voorstellingen.

Door deze koppeling te leggen wordt een vervreemdende, hybridische beeldtaal ontwikkeld.
Het eclecticisme binnen mijn werk is te vergelijken met dat van kunststromingen uit overgangsperioden binnen de kunst, zoals men die eind 16de eeuw in Italiƫ zag ontstaan of eerder binnen het Hellenisme ( circa 300 v. Chr.).

Ga hier verder naar het schilderijen overzicht


for English translation click here